esimiestyö

Resilienssi tiimin suorituskyvyn tukena

Resilienssi tiimin suorituskyvyn tukena

Tapio Oy on Suomen valtion omistama metsäalan asiantuntijayritys, joka palvelee koko metsäsektoria ja tarjoaa tutkimustietoa sekä asiantuntijapalveluita metsien kestävään hyödyntämiseen. Tarja Turtio Oy on tehnyt yhteistyötä Tapio Oy:n metsätietotiimin esimiehen Mikko Lumperoisen kanssa vuodesta 2019 alkaen. Mikko toimii Tapiossa palvelualueen päällikkönä ja vetää 6 hengen metsätietotiimiä, jossa tuotetaan metsätietojärjestelmiä ja konsultaatiopalveluita metsäalalle. 

Tarja on vuosien varrella auttanut ja sparranut Mikkoa hänen johtamistyössään yritykselle merkittävissä suunnanmuutostilanteissa. Tarja on toiminut Mikon henkilökohtaisena coachina ja koko tiimin coachina. 

Johtamisen kehittämiselle syntyi Tapiossa erityinen tarve uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Haasteellinen tilanne aiheutti paineita tiimille ja tiimin uupumisvaaraa haluttiin torjua. Tässä tilanteessa Tarja tuli Mikon johtamistyön tueksi ja sparrasi Mikkoa hänen johtamistaitojensa kehittämiseksi. Resilienssi ja sen kehittäminen tiimissä oli yhteistyön keskiössä. Yhteistyössä hyödynnettiin myös First Beat -palautumismittaria.

Mikon kokemus on, että yhteistyöstä Tarjan kanssa saatiin runsaasti hyötyä:

“Tarja on taitava herättämään ja kehittämään ajattelua. Hän on pystynyt merkittävästi kehittämään työskentelyämme hyvään suuntaan. Tarjan kanssa työskentely on ryhdikästä, systemaattista, avointa ja mutkatonta.”