Tarja Turtio

Olen kokenut valmentaja, HR-ammattilainen ja työpsykologi, jolla on avoin, rohkea, ketterä ja käytännönläheinen työskentelyote. Olen myös ICF:n akkredioima coach (ACC).

Pitkäaikainen työkokemus eri organisaatioiden kehittämistehtävissä ja yrittäjänä on luonut näkemyksellisen osaamisen. Kehittämisen vaikuttavuus syntyy kumppanuudesta, jossa yhdistyy asiakkaan ja kehittämisammattilaisen osaaminen tavalla, joka vie kehitystä seuraavalle tasolle.

Tarja kuuntelee, kiteyttää ja kannustaa. Tarja on ollut tukena, kun olen halunnut kehittyä paremmaksi esimieheksi. Hän on auttanut minua valitsemaan sanani paremmin ja olemaan ihmisten kanssa fiksummin. Tarja on myös auttanut minut hyväksymään itseni sellaisena kuin olen, vahvuuksieni kautta. -Saija Gerpe – ketjupäällikkö Restel

Missioni on kehittää ihmisten välisiä kohtaamisia ja rakentaa palkitsevampaa työarkea.

Kannustava ja ihmisen käyttäytymistä ymmärtävä tapa tehdä työtä lisää tietoisuutta myönteisyydestä ja henkilön omista vahvuuksista ja sitä kautta vahvistaa edistymisen tunnetta. Näin keinot ja erilaiset ratkaisuvaihtoehdot omaan elämään ja työhön liittyvissä pulmissa löytyvät helpommin.

Käyttöteoriani pohjautuu positiivisen psykologiaan, neurotieteeseen, systeemisyyteen ja ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Näistä asioista voit lukea enemmän blogeistani. Edellä mainittuihin teorioihin perustuvat työvälineet ovat helpottaneet mielen sisäisiä rakenteita, kuten asenteita ja uskomuksia. Ne ovat saaneet vahvistusta myönteisempään suuntaan ja työhön on löytynyt aivan uudenlaista merkitystä.