Palvelut

Vahva ja monipuolinen ammattitaito sekä kokemus eri aloilta varmistaa yrityksenne tarpeita vastaavat palvelut. Olipa kyseessä johtamisen ja työkykyisyyden kehittäminen tai erilaisten muutostilanteiden sujuvuuden varmistaminen, löydät tuloksia tuovat ratkaisut kauttani. Tekemistä ohjaavat  asiakkaan tavoitteet, joita vasten valitaan parhaiten sopivat  kehittämistoimenpiteet. Kehittämisen vaikuttavuutta seurataan kehittämisen alussa sovittavilla mittareilla.

Johtamisen kehittäminen

Koska johtaminen on vaativa taitolaji, kehittämistyötä kannattaa tehdä huolellisesti ja harkiten. Näkyvä johtamiskäyttäytyminen selittää noin 60-80% henkilöstön kokemasta tyytyväisyydestä ja tämä puolestaan selittää tuloksen vaihtelusta noin kolmasosan. Siksi johtamisen kehittäminen on investointi, jonka vaikutukset ovat merkittävät.  

Johdon valmennus

Uskon jaettuun johtamiseen, jossa johtamisvastuun kantaa niin johtaja kuin johdettava. Tällöin syntyy iloa, innostusta ja energiaa lisääviä kokemuksia, jotka vahvistavat motivaatiota ja sitoutumista. Valmennukset tähtäävät pienin askelin etenevään muutosmatkaan, joka saa aikaan pysyviä vaikutuksia niin johtajaan itseensä kuin siihen ympäristöön, jossa hän toimii.

Coaching

Coaching on käytännönläheistä kehittämistä, joka perustuu valmennettavan omiin tavoitteellisiin, oivalluttaviin ja edistymisen kokemusta vahvistaviin luottamuksellisiin keskusteluihin. Coaching sopii erinomaisesti erilaisissa muutos- ja taitekohdissa eläville johtajille, johtoryhmille tai asiantuntijoille.

Työnohjaus

Työnohjaus on ajan, tilan ja paikan antamista luottamuksellisesti käsitellä ja jäsentää työssä syntyviä kokemuksia. Tyypillinen yhteistyön tekemisen aika vaihtelee vuodesta kahteen vuotta. Työnohjauksessani yhdistyy positiivinen ja kognitiivinen psykologia, neurotiede, systeemisyys sekä ratkaisukeskeisyys.

Työpsykologin kriisiapu

Tuen johtoa ja työyhteisöjä erilaisissa kriisi- ja konfliktitilanteissa. Keskeistä on kuulluksi tuleminen, yhteinen asioiden tutkiminen ja ratkaisujen hakeminen. 

Testimonials