Palvelut

Vahva ja monipuolinen ammattitaitoni sekä kokemukseni eri aloilta varmistaa organisaationne tilanteita ja tarpeita vastaavat palvelut. Olipa kyseessä johtamisen, työhyvinvoinnin tai työkykyisyyden kehittäminen tai erilaisten muutostilanteiden sujuvuuden varmistaminen, löydät tuloksia tuovat ratkaisut kauttani. Omaa tekemistä ohjaavat asiakkaan tavoitteet, joita vasten valitsemme yhdessä parhaiten sopivat ratkaisut. Kehittämisen vaikuttavuus on aina tärkeää ja yleensä yhteistyön alussa asetetaan  mittarit, joilla tekemisen tuloksellisuutta arvioidaan. 

Jos emme tunne entuudestaan, käy ostamassa kaupastani ilmainen tutustumistapaaminen! Palvelukokonaisuutta on paljon helpompi suunnitella, kun voimme kohdata kunnolla.  

Johtamisen kehittäminen

Koska johtaminen on vaativa taitolaji, kehittämistyötä kannattaa tehdä huolellisesti ja harkiten. Näkyvä johtamiskäyttäytyminen selittää noin 60-80% henkilöstön kokemasta tyytyväisyydestä ja tämä puolestaan selittää tuloksen vaihtelusta noin kolmasosan. Siksi johtamisen kehittäminen on investointi, jonka vaikutukset ovat merkittävät.  

Johdon valmennus

Uskon jaettuun johtamiseen, jossa johtamisvastuun kantaa niin johtaja kuin johdettava. Tällöin syntyy iloa, innostusta ja energiaa lisääviä kokemuksia, jotka vahvistavat motivaatiota ja sitoutumista. Valmennukset tähtäävät pienin askelin etenevään muutosmatkaan, joka saa aikaan pysyviä vaikutuksia niin johtajaan itseensä kuin siihen ympäristöön, jossa hän toimii.

Coaching

Coaching on käytännönläheistä kehittämistä, joka perustuu valmennettavan omiin tavoitteellisiin, oivalluttaviin ja edistymisen kokemusta vahvistaviin luottamuksellisiin keskusteluihin. Coaching sopii erinomaisesti erilaisissa muutos- ja taitekohdissa eläville johtajille, johtoryhmille tai asiantuntijoille.

Työnohjaus

Työnohjaus on ajan, tilan ja paikan antamista luottamuksellisesti käsitellä ja jäsentää työssä syntyviä kokemuksia. Tyypillinen yhteistyön tekemisen aika vaihtelee vuodesta kahteen vuotta. Työnohjauksessani yhdistyy positiivinen ja kognitiivinen psykologia, neurotiede, systeemisyys sekä ratkaisukeskeisyys.

Työpsykologin kriisiapu

Tuen johtoa ja työyhteisöjä erilaisissa kriisi- ja konfliktitilanteissa. Keskeistä on kuulluksi tuleminen, yhteinen asioiden tutkiminen ja ratkaisujen hakeminen. 

Testimonials