Johdon työnohjaus

Työnohjaus on ajan, tilan ja paikan antamista luottamuksellisesti käsitellä ja jäsentää työssä syntyviä kokemuksia. Tyypillinen yhteistyön tekemisen aika vaihtelee vuodesta kahteen vuotta. Työnohjauksessani yhdistyy positiivinen ja kognitiivinen psykologia, neurotiede, systeemisyys sekä ratkaisukeskeisyys.

Yhteistyön tavoitteena voi olla mm. johtajan itsetuntemuksen syventäminen ja sitä kautta mm. vuorovaikutuksen ja yhteistyön vaikuttavuus vahvistaminen. Työnohjaus on oivallinen tuki niin yksittäiselle johtajalle kuin koko johtoryhmälle erilaisissa muutoskohdissa tai tilanteissa, joihin sisältyy erityisen paljon kuormittavuutta ja vaativuutta. 

Autan suoralla, lempeällä ja arvostavalla tavalla löytämään omaa johtajuutta ohjaavat voimavarat, arvot, asenteet ja uskomukset sekä ottamaan ne hyötykäyttöön. Ohjaustyössä voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja riippuen asiakkaan tarpeista ja toiveista, mm. palautumista mittaavaa First Beatia, erilaisuutta avaavaa Work of Leaders, DiSC, persoonallisuutta kuvaavaa Big Fivea ja siihen perustuvaa 360-arviointia sekä muutoskyvykkyyttä mittaavaa  Resilienssiä. 

 

Työnohjaus perustuu aina yksilölliseen, henkilökohtaiseen sopimukseen. Ota yhteyttä ja varaa maksuton tutustumisaika. Sen jälkeen saat ehdotuksen sinulle sopivasta työnohjausprosessista.