Työpsykologin apu kriisitilanteissa

Työelämässä saattaa syntyä niitä tilanteita, joissa johtajan pöydälle tulee ”kuin salama kirkkaalta taivaalta” -tyyppisiä tilanteita, jotka vaativat kriisipsykologin apua. Äkillisiä, traumaattisia tapahtumia ei voi mitenkään ennakoida ja siksi onkin tärkeää, että ryhmällä, jota asia koskee, on mahdollisuus käsitellä asiaa kriisipsykologin avustuksella. 

Tuliko potkut, vai otitko ja lähdit? -tyyppisten tilanteiden tuki johtajille

Jouduitko valitsemaan kahden huonon vaihtoehdon väliltä ja jäit tyhjän päälle? Saat psykologisen tuen näihin tilanteisiin nopeasti ja mutkattomasti. Saat käsitellä äkilliseen kriisiin liittyvät ajatukset ja tunteet luottamuksellisesti. Sen jälkeen voit luoda uusia tulevaisuudensuunnitelmia ja pääset uuden alkuun jatkamaan matkaasi eteenpäin.

Konfliktitilanteet tiimissä

Kalle Siiran väitöskirjan mukaan lähes puolet johtajien ajasta kuuluu konfliktien ja niihin liittyvien asioiden käsittelyyn ja selvittelyyn. Usein johtajat ovat ajautuneet konflikteihin mukaan tavalla tai toisella, eikä omin voimin kannata yrittää selvittää tulehtunutta tilannetta. Siksi ulkopuolisen apu on usein välttämätöntä. 

Tarjoan psykologin turvallisen alustan tutkia tapahtunutta, korjata vahinkoja ja loukkaantumisia. Oleellista on kuljettaa tulevaisuutta ja mahdollisuuksia rinnakkain, suunnata katse eteenpäin. Psykologisesti ja sosiaalisesti turvallinen tila antaa mahdollisuuden pohtia ratkaisuja niin yksilö-, tiimi- kuin johtamisnäkökulmista.