Johtamisen kehittäminen

Koska johtaminen on vaativa taitolaji, kehittämistyötä kannattaa tehdä huolellisesti ja harkiten. 
Näkyvä johtamiskäyttäytyminen selittää noin 60-80% henkilöstön kokemasta tyytyväisyydestä ja tämä puolestaan selittää tuloksen vaihtelusta noin kolmasosan. Siksi johtamisen kehittäminen on investointi, jonka vaikutukset ovat merkittävät.  

Luontevia kohtia johtamisen kehittämiseen ovat mm. seuraavat tilanteet:  

  • integraatiot, joissa erilaiset työkulttuurit törmäävät toisiinsa
  • organisaatiossa ei olla tyytyväisiä johtamisen laatuun tai johtamisen laatu vaihtelee merkittävästi 
  • halutaan rakentaa uutta johtamisen tapaa, esim. valmentavaa johtamiskulttuuria
  • johtajilla on merkittävästi kuormitusoireita ja palautumisessa häiriötä  

Johtamisen kehittämisen periaatteita

Koska kaikki tilanteet ovat erilaisia, rakennetaan yhdessä teille sopiva konsepti. 

 

Kun haluatte johtamisen avulla edistää erinomaista henkilöstökokemusta tai itseohjautuvaa työkulttuuria, pohditaan yhdessä ne vaiheet, joilla haluttu tahtotila toteutuu. Keskeinen periaate kehittämisessä on minimaalisen muutoksen teesi – tehdään vain välttämättömimmät muutokset ja mahdollisimman paljon niin, että johtajat tekevät ne itse.   

 

Ota yhteyttä!

Keskustelen mieluusti kanssasi ja luonnostelen sen pohjalta alustavaa kehittämisehdotusta.  

Tarja-e1543485271580

Tarja Turtio

Osoite

Sipoo, Finland

Lähetä sähköpostia

Maanantai – Perjantai: 9:00-17:00