COACHING JOHTAMISEN JA ASIANTUNTIJATYÖN TUKENA

Coaching on käytännönläheistä kehittämistä, joka perustuu valmennettavan omiin tavoitteisiin, oivalluttaviin ja edistymisen kokemusta vahvistaviin luottamuksellisiin keskusteluihin. 

Coaching sopii erinomaisesti erilaisissa muutos- ja taitekohdissa eläville johtajille, johtoryhmille tai asiantuntijoille.  

  • Executive coaching: on ylimmän johdon coachausta, jossa voi käsitellä luottamuksellisesti omaan hyvinvointiin ja psyykkiseen jaksamiseen, erilaisiin  yhteistyösuhteisiin ja luottamukseen liittyviä kiemuroita sekä vaativasti työstä nousevia haastavia tunteita ja teemoja. Tavoitteena on antaa tilaa kuulla omaa ajattelua, jotta olisi mahdollisuus tunnistaa kasvun ja kehityksen esteitä. 
  • Asiantuntijoiden coaching: tyypillistä asiantuntijatyössä on vaativat projektit ja yhteistyötilanteet, joissa kuormittuminen tulee usein siitä, että yhteistyötahoja on useita ja vaikutusmahdollisuudet töiden etenemiseen ovat joskus rajalliset. Coaching auttaa jäsentämään omaa työtä ja antaa tilaa myös tavoitteelliselle oman työn kehittämiselle. 
  • Ryhmäcoaching: Johtoryhmät ja asiantuntijatiimit  voivat saada ryhmäcoachauksesta valtavasti lisää kirkautta yhteiseen suuntaan ja perustehtävään. Sillä voidaan tehdä näkyväksi odotuksia, jotka usein ovat olettamuksina ja ohjaavat siksi meitä huomaamatta harhapoluille. Yhteisellä puheella voi avata ryhmäilmöitä, lisätä luottamusta ja vahvistaa vaikuttavaa vuorovaikutusta, joka rakentaa ryhmän sisäistä yhteishenkeä ja yhteistyökyvykkyyttä.

Käytän ohjaustyössä erilaisia työkalua kehittämisen kohteena olevia asioiden näkyväksi tekemiseen.  Työkaluina on mm. palautumista mittaava First Beat, erilaisia toimintatapoja valottava Work of Leaders & DiSC, muutoskyvyyttä avaava Resilienssi ja persoonallisuutta näkvyväksi tekevä Big Five, jonka saa myös 360-tyyppisenä arviona. 

Tyypilliset tilanteet, joissa coachauksesta on hyötyä:

  • erilaiset muutostilanteet (roolin muutos, integraatiotilanteet, yt-tilanteet)
  • johtajuuden kehittäminen
  • itsetuntemuksen lisääminen ja omien arvojen kirkastaminen
  • toimivampien tapojen ja uusien rutiinien luominen
  • vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.   

Miten alkuun?

Coaching perustuu aina yksilölliseen, henkilökohtaiseen sopimukseen.

Varaa maksuton tutustumisaika kaupastani. Sen jälkeen saat ehdotuksen sinulle sopivasta coaching-prosessista.