työnohjaus

Työnohjaus syvensi itsetuntemusta

Asiakaskokemus: Tiina Salo,
Reaktor Innovations Oy

Työnohjaus hyödyttäisi johtajaa kuin johtajaa, sillä johtajan työ on Tarjan mukaan yksi maailman haastavimmista ammateista. Henkilöstöjohtaja Tiina Salo Reaktorilta on saanut työnohjausta ja johtamistyön sparrausta Tarjalta parin vuoden ajan. Työnohjaus on työn ja vaativien tilanteiden tutkimista yhdessä johtajan itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. 

Reaktor on kansainvälinen digitalisaatioon keskittyvä suunnittelu- ja teknologiayritys, jonka Suomen toimipiste sijaitsee Helsingissä. Reaktor kuvailee itseään luovaksi teknologiakumppaniksi eteenpäin katsoville organisaatioille ja yhteiskunnille. Yritys tuottaa digitaalisia tuotteita, palveluita ja strategioita yhteiskunnan eri osa-alueille. Reaktorin yrityskulttuurissa keskeistä on tiimien autonomia sekä tiimien välinen luonteva yhteistyö läpinäkyvyyden ja luottamuksen hengessä.  

Tiina Salo on työskennellyt pitkään Reaktorin Suomen toiminnoissa henkilöstöjohtajana ja hän toimii myös yrityksen Suomen johtoryhmässä. Tiinan ja Tarjan yhteistyö on jatkunut muutaman vuoden ajan: Tarja on toiminut Tiinan työnohjaajana ja johtamistyön tukena vuodesta 2019 alkaen. Johtajan työssä vuorovaikutustilanteiden ja oman vaikutuksen ymmärtäminen niihin on keskeistä, ja näihin teemoihin paneuduttiin myös Tiinan ja Tarjan välisessä yhteistyössä. Työnohjauksessa on hyödynnetty myös Big Five -itsetuntemustyökalua. 

Tiina on kokenut työnohjauksen itselleen ja yritykselleen hyvin merkittävänä. Hän suosittelee työnohjausta lämpimästi jokaiselle haastavaa johtamistyötä tekevälle:

“Ihan jokainen ihminen, joka tekee vaativaa johtamistyötä, ansaitsisi työnohjaajan. Siitä on oman ajattelun tueksi ihan valtavasti hyötyä, ja kokisin, että se olisi kaikille todella arvokasta. Ennen työnohjauksen kokeilemista ei voi tietää, mitä arvoa siitä on itselle ja koko työyhteisölle ja ylipäätään koko yritykselle. Suosittelen vahvasti.” 

Katso video!