aitous

Keskeneräisyydestä ja aitoudesta

Jokaisessa kohtaamisessa kohtaavat keskeneräiset yksilöt.
Kun lähtökohtana on arvostava ja hyväksyvä johtamisote, aito yhteys johdettaviin rakentuu. Rohkeus on aitouden sydän, jonka ei tarvitse suojata itseään haavoittuvuudeltaan.  Se ei tarvitse asemaa tai osaamista suojakseen.
Se hyväksyy, ettei koskaan voi tulla valmiiksi.
 

(Paha johtaminen, 2017)

Vaikka tässä toisessa teesissä puhun johtajasta, joka johtaa ryhmää tai tiimiä, voit liittää itsesi tähän teemaan. Me jokainen johdamme omaa itseämme. Sitä, mitä teemme, miten ja miksi. Keskeneräisyys ihmisyydessä ja vuorovaikutussuhteissa erilaisten ihmisten kanssa on erityisen kiehtovaa.

Liitän siihen seuraavia asioita:

 • Oman vaikutuksen tiedostaminen – millaisen vaikutuksen teen ja haluan tehdä toiseen ja toisiin?
 • Halu laittaa itsensä likoon pelkäämättä, että joku satuttaa.
 • Luottamus, että voin kertoa, puhua ja toimia niin, että se synnyttää hyvää ja tarkoituksenmukaista.
 • Hyväksyminen, ettei täydellisyyttä ole olemassa ihmisten kanssa. Eikä sitä, että jos teen hyvää, saan hyvää takaisin.
 • Kipu riittämättömyydestä - en yllä läheskään aina parhaimpaani.

Mitä sitten jos et voi olla keskeneräinen ja aito johtaja tai työntekijä? 

Elämisestä ja olemisesta voi tulla hankalaa. Aitous katoaa. Valitettavasti monet kamppailevat tämän asian kanssa tarpeenaan osoittaa omalla osaamisellaan ja suorituksellaan olevansa ylivertaisia, toisten yläpuolella. Syynä voi olla huono itsetunto, joka johtaa mm. seuraavien selviämiskeinojen käyttämiseen:

 1. Poissulkeminen ja eristäminen: ”Jos minulle kerrotaan jostakin itseäni koskevasta negatiivisesta piirteestä, siirrän sen pois itsestäni toisia koskevaksi.”
 2. Vetäytyminen: ”En hallitse johdettavieni osaamisalueita, keskitän kaiken energiani omaan rooliini johtoryhmässä.”
 3. Asiakeskeisyyden taakse pakeneminen: ”Paras tulos tulee keskittymällä kovan työn tekemiseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Henkilöstön pokkuroinnit voi jättää omaan arvoonsa.”
 4. Auktoriteettiasemaan turvautuminen: ”Mitä sanon, se tehdään. Käskemällä ja selkeät suuntaviivat antamalla, homma hoituu.”

Organisaatiokulttuuri, -rakenne tai -hierarkia voi osaltaan myötävaikuttaa siihen, että huonoja kokemuksia ympärilleen aiheuttava johtaja tai työntekijä saa jatkaa työssään. Usein johtamistyön seuraamiseen ei ole rakennettu onnistumiskriteereitä. Voi olla, ettei ole myöskään johtajan toimintaa seurata tarpeeksi tarkasti. Olettamus on, että jokainen johtaja hoitaa oman hommansa parhain päin. Jatkuvat muutostilanteet ja muut ulkoiset uhat voivat sumentaa näkökulmaa ja vaikuttaa tavalla, joka ei kyseenalaista johtajan toimintaa.

Miten sitten voi olla aito?

Annan neljä vinkkiä:

 1. Ole armollinen itseäsi kohtaan.
  Kuuntele, miten puhut itsellesi. Pidätkö itseäsi riittävänä? Ihmisyyteen liittyy itsekritiikki ja ankaruus itseä kohtaan. Armollisuus itseä kohtaan näkyy myös siinä, miten armollisesti suhtaudumme toisiin. Se tekee ihmisestä kauniin ja vahvistaa aitoa yhteyttä toisiin.
 2. Rakenna rehellistä ja avointa vuorovaikutusta.
  Aidoissa ihmissuhteissa voit kertoa rehellisesti tunteesi ja tarpeesi. Et voi sanoa mitä sylki suuhun tuo. Rehellisyys voi olla kaksiteräinen miekka, joka liittyy liian suoraan puheeseen. tä käsittelen lisää teesin 9 parissa. Tunnistat varmasti, kun sanat ja tunteet eivät ole linjassa keskenään. Kun toinen ei uskalla ilmaista totuutta, toinen tuntee sen, vaikka koettaisimme selittää muuta. Tunnistamme energian, jolla on sanoja suurempi voima. Avoimuus on aina paljon parempi vaihtoehto kuin pelkoon pohjautuva näennäinen kohteliaisuus.
 3. Ole rohkeasti haavoittuva.
  Aitouteen pohjautuva suhde kunnioittaa molempien ääneen lausuttuja rajoja sekä tarpeita ja siinä on reilusti tilaa ”ei”-sanalle. Oman haavoittuvuuden paljastaminen on portti lähelle sinua. Kun voit jakaa jotakin keskeneräistä itsestäsi, kuten osaamattomuutta, avuttomuutta, tarvetta avulle tai tuelle, vahvistat luottamusta toiseen.
 4. Harjoittele ymmärtävää kuuntelua.
  Kun ymmärrät toista ilman tarvetta olla oikeassa, syvennät ihmissuhteitasi niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla. Kun paikalla on vilpittömyys ja ymmärtävä kuuntelu, aito yhteys vahvistuu. Kuuntelu on voimakas väline yhteyden rakentamisessa. Erityisesti sitä tarvitaan johtamisessa. Välttämättä siinä ei ole edes sanoja. Kuuntele tunnetta, energiaa. Aisti tunnelmaa. Aito yhteys kulkee sydämestä sydämeen.

Voit kuunnella tästä teesistä lisää Suplasta tai #johtamipodista.  

Haluan tietää lisää!

Tämä aihe kiinnostaa. Haluaisin keskustella kanssasi ja suunnitella, miten tätä asiaa voi meillä kehittää ja viedä eteenpäin.