negatiivinen mieli

Hyvä työtoveruus

Hyvä työtoveruus - johtamispodissa NYT!

Kaikki haluavat olla hyviä työtovereita, ja silti työn tekeminen ja vuorovaikutus synnyttää erilaisia ongelmia ja ristiriitoja. Etätyöskentely kasvattaa helppoutta siirtyä jännitteen huonolle puolelle. Sanatonta viestintää jää pois ja se lisää korostunutta, kielteistä tulkintaa toisesta. Tämä uuvuttaa, ärsyynnymme helpommin, kun ei ole tapaamisia. Kytkennät katkeavat ja muutumme avattariksi. Tipahdamme helpommin huonoiksi työtovereiksi.

- Jarmo manner

Johtamispodissa pohdimme: miksi mieli menee helposti negatiiviselle radalle?

Pitkään jatkunut poikkeustilanne on edelleen uhkaava. Meidän hypoteesina on se, että olemme edelleen kriisimoodissa. Miltei kaikki huomio menee normaalin elämän ylläpitämiseen. Ihmiset aluksi ymmärsivät, että tämä on kriisi. Nyt ei jakseta enää olla, mieli on väsynyt ja kuormittunut. Se vie tilaa rationaaliselta ajattelulta. Onko johtajilla tilaa jakaa epätietoisuutta ja epätoivoa?

Ongelma

Jatkuva kriisi kuormittaa, heittää nopeaan ja kuumaan ajatteluun. Viileä, rauhallinen ajattelu vaatii 5-10 kertaa enemmän energiaa. Olemme negatiivisemmin virittyneitä. Silloin ei-tajuinen mieli tulkitsee helpommin virheellisesti. Meiltä vaaditaan suurempaa henkistä ponnistusta löytää myönteisiä tulkintoja ympärillä olevista asioista ja ihmisistä. 

Ratkaisut

Viisautta kasvattaa eniten se, että voidaan ottaa enemmän perspektiivejä asioihin – tietoisempi tarkastelu asioista. Jottei meistä tule automaatteja, jaetaan ahdistusta – kun voimme sanoittaa tunteita, olo helpottuu.

Tunteista voidaan puhua monella tavalla

  • Mistä on varma / epävarma
  • Mikä huolestuttaa
  • Millä todennäköisyydellä uskon johonkin
  • Tehdään riskianalyysi – tulee huolet esille – tunteita voi lähestyä rationaalisesti ja siten voi vapauttaa paljon energiaa.

Anna palautetta ja ehdota teemoja, joista haluaisit kuulla lisää!

#Johtamispodi

Kuuntele

Soundcloud

Kuuntele

Spotify