Resilienssi tehokkaan johtamisen tukena

19/04/2021
Resilienssi johtamisen tukena

Meiltä kaikilta on vaadittu viimeisen vuoden aikana mielen joustavuutta ja kykyä luottaa tulevaisuuteen, parempiin päiviin ja mahdollisuuteen toimia vapaammin. Koetuksella ollut taito on resilienssi eli muutosketteryys. Se voidaan määritellä kyvyksi sopeutua muutoksiin ilman, että tehokas suoriutuminen juurikaan kärsii.
Parhaimmillaan resilienssi luo mahdollisuuksia menestyä vastoinkäymisissä ja tilaa hyödyntää muutosten tuomia haasteita omaan vahvistumiseen. 

Miten resilienssiä voidaan hyödyntää johtamisessa? 

Muutoskyvykkyys on yhtälailla niin yksilön kuin organisaation ominaisuus. Hyvä uutinen on se, että voimme yhdessä ja yksin kehittää resilienssiä. Kun tiedostammme, mikä yksilöitä ja tiimiä kokonaisuudessaan muutostilanteissa kuormittaa ja rasittaa, on helppo tarttua niihin ongelmakohtiin. Keskustella ja käsitellä ne yhdessä. Se on parasta muutosapatian purkua ja käsittelyä. Näin uupumustakin voidaan torjua tehokkaasti. Haaste on meille kaikille yhteinen, mutta erityisesti johtajille se on kaksinkertainen haaste. Miten samaan aikaan voi huolehtia omasta muutoskyvystään ja varmistaa organisaation tai tiimin pärjääminen ja onnistuminen omissa tavoitteissaan?  

Ihminen on luontaisesti muutosvastarintaan taipuvainen

Ihmisillä on luontainen taipumus vastustaa muutosta. Ongelmallisesti muutostilanteet voivat muodostua silloin, kun ihmiset jumittuvat. Tässä tilanteessa voimme kokea myös toisin. Tilanne on jumiutunut. Siksi on johtamisessa tärkeää luoda työhön tilanteita, joissa voi edes pieneltä osin auttaa ihmisiä saamaan kontrollin tunnetta takaisin. Hallinnan ja aikaansaamisen tunteet ovat sopeutumisen kannalta oleellisia ja auttavat muutostilanteiden haltuun saamisessa. Myös muutosvastarinnan puuttuminen on selkeä varoitusmerkki. Se voi kertoa siitä, että ihmiset eivät vielä ymmärrä kohtaamansa muutoksen luonnetta tai merkitystä. Johtajalle tärkeä työyhteisön hyvinvointia kuvaava merkki on valitus ja purnaus. Kun ihminen jaksaa valittaa, hänellä on energiaa välittää. 

Tehokas johtaminen muutostilanteissa

Kun haluat johtajana varmistaa muutostilanteissa tehokkaan toiminnan, huolehdi näistä aivoille tärkeistä asioista: 

  • STATUS: Muutokset usein johtavat pelkoihin statuksen ja vallan menettämisestä. Huolehdi, että kuulet kaikkia. Varmista, että ihmiset pystyvät kehittämään itselleen uusia, tarvittavia kompetensseja ja tunnistamaan osaamisia, jotka vahvistavat heidän omaa asemaansa.  
  • ENNUSTETTAVUUS: Tuota omilla tekemiselle varmuutta ja ennustettavuutta. Määritele viikottaiset palaveri koko vuodelle. Kerro, mitä kokouksilla tavoittellaan ja millaisia odotuksia sinulla on tiimiläisille. 
  • AUTONOMIA: Kysy paljon: paljon enemmän kuin normaaliaikana. Anna tilaa tiimiläisille puhua ja tuoda ajatuksiaan esille, kuuntele!
  • YHTEENKUULUVUUS: Luo mahdollisimman paljon samaistumispintoja, kerro miltä sinusta tuntuu. Jaa myös epävarmuuden ja pelon tunteita. Luo tunnetta yhteekuuluvuudesta. 
  • OIKEUDENMUKAISUUS: Kohtele kaikkia reilusti ja arvostavasti. Ja muista tämä myös suhteessa itseesi!

Nämä edellä mainitut asiat varmistavat sellaista vuorovaikutuksen laatua, joka kutsuu jakamaan, oppimaan ja selviytymään yhdessä. Kun optimismi ja tunne siitä, että asiat järjestyvät valtaa mielen, johtaminen helpottuu ja jokaisen yksilön on helpompi tehdä työtä. Jos taas nämä asiat ovat uhattuna, aivoissa aktivoituu taistelu- ja pakenemisreaktio. Kognitiivinen kapasiteetti kaventuu: työmuisti heikkenee, luovuus vähenee ja yhteinen oppiminen sekä yhteistyö kärsii.

Resilienssiä voidaan johtaa tehokkaammin kiinnittämällä huomiota edellä mainittuihin tekijöihin sekä lisäämällä niin johtajien kuin johdettavien tietotaitoa tästä upeasta kyvykkyydestä.  

Haluan tietää lisää!

Tämä aihe kiinnostaa. Haluaisin keskustella kanssasi ja suunnitella, miten tätä asiaa voi meillä kehittää ja viedä eteenpäin. 

Facebook
Twitter

Muut Uutiset

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Johtamisen joulukalenteri

Saat täältä voimaannuttavia ajatuksia ja ideoita ihmisten johtamiseen. Jaan myös ihailemieni henkilöiden tarinoita.

Työnohjaus syvensi itsetuntemusta

Työnohjaus hyödyttää johtajaa, sillä johtamistyö on yksi maailman haastavimmista ammateista. Henkilöstöjohtaja Tiina Salo Reaktorilta kertoo kokemuksistaan.

Keskeneräisyydestä ja aitoudesta

Teesi 2: Jokaisessa kohtaamisessa kohtaavat keskeneräiset yksilöt.
Kun lähtökohtana on arvostava johtamisote, aito yhteys johdettaviin rakentuu.