Jakso 2b: Mitä haittaa itsetuntemuksen puutteesta on?

#Johtamispodissa keskustelemassa kanssani Martti Muona & Sari Ajanko

Tässä jaksossa kuulet, miten toimitusjohtajana työskentelevä Martti kiinnostui itsetuntemuksen merkityksestä. Pohdimme, miten tämä kriisiaika muuttaa johtamista? Korostuuko nyt aikaansaamisen kyky ja toimiiko suoraviivaisempi johtamisote paremmin? Toisaalta pohdimme, mitä kompleksisempaa, sitä enemmän on tarvetta selkeyttämiselle ja perustehtävään palauttamiselle. Keskeinen kysymys johtamisen näkökulmasta on sitten, miten siihen sidotaan inhimillinen puoli: ihmisten tarve liittyä emotionaalisella tasolla työhön ja työyhteisöön.

Miksi nyt on tarvetta tarkastella johtajana itsetuntemusta?

Johtajat joutuvat tekemään enemmän kannattelutyötä ja siksi heillä pitäisi olla mahdollisuus ventiloida ajatuksiaan ja tunteitaan. Nyt jos koskaan on paikka pitää itsestä huolta – tehdä kaikkea muuta, olla lasten kanssa, liikkua, syödä ja juoda sekä ottaa irtiottoja työstä.

Miksi pitäisi varata aikaa itsetuntemuksen kehittämiselle?

Jotta voit olla uskollinen omalle tavalle tai tyylille johtaa. Ei varmasti ole olemassa parasta tapaa johtaa. Itsetuntemus antaa tilaa löytää vaihtoehtoja. Tärkeintä on löytää oma tapa tehdä työtä. Nauttia ja innostua johtamisesta joka päivä.