Johdon valmennus

Johtaminen luo kokemuksen, joka saa aikaan työntekijöissä merkityksellisyyttä, sitoutumista ja innostusta. Johtajien käyttäytyminen selittää merkittävän osan työpaikan ilmapiiristä, joka näkyy työn tekemisen tuloksellisuudessa. Autan yrityksen johtoa ja esimiehiä luomaan kulttuurin, johon kaikkien on helppo sitoutua ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille. 

Uskon johtajuuden monensuuntaisuuteen ja systeemisyyteen. Johtajien tapa toimia ja käyttäytyä eri yhteyksissä rakentaa perustan yrityksen kulttuurille. Johtamisen onnistumista voi mitata johtoryhmien toimivuudella ja sillä, miten yhteistyö toimii kaikkien esimiesten välillä. Kehitän johtoryhmistä toimivampia, johtamiskulttuuria yrityksen arvoja paremmin palvelevaksi ja autan yksittäisiä johtajia erilaisissa tilanteissa yksilöohjauksen mm. coachingin tai työnohjauksen avulla.  

Johtamisen kehittämisen näkökulmia

Timanttisesti toimivat johtoryhmät  
 • Johtoryhmän perustehtävä, rooli ja johtamisen periaatteet kirkkaaksi
 • Tehokas päätöksenteko ja vaikuttava toiminta 
 • Vahvaan luottamukseen perustuva vuorovaikutus
 • Työkaluna mm. DiSC / Work of Leaders

Palveleva esimiestyö – valmentavalla otteella tuloksia 

 • Fokus valmentavassa ja liiketoimintalähtöisessä johtamisessa – tehokkaasti tuloksiin ihmisten potentiaalia hyödyntäen 
 • Esimiehen ammatillisen identiteetin rakentaminen ”vastausautomaatista” kannustavaksi ja arvostavaksi toiminnan ohjaajaksi ja potentiaalin näkijäksi
 • Positiiviseen psykologiaan perustuvia, vaikuttavia ohjaamisen tapoja arjen johtamistilanteisiin
 • Työkaluna DiSC / Resilienssi

Osallistava ja luova arvoprosessi 

 • Yhteinen tulkinta tärkeistä painopisteistä asiakkaan, sidosryhmien ja sisäisen toiminnan näkökulmista
 • Organisaatiolle aito vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuus keskusteluun – yhteistyössä tapahtuva dialogi ja merkitysten luonti
 • Innostava ja erilainen vaihtoehto näkyväksi tekemisessä on Luovuuspaja

Coaching ja työnohjaus 

 • Yksittäiselle johtajalle/esimiehelle tai koko johtoryhmälle erilaisissa muutos- ja taitekohdissa
 • Keskeisintä on aika, tila ja paikka puhua ja tulla kuulluksi
 • Autan suoralla, lempeällä ja arvostavalla tavalla löytämään omaa johtajuutta ohjaavat voimavarat, arvot, asenteet ja uskomukset sekä ottamaan ne hyötykäyttöön
 • Ohjaustyössä käytetään erilaisia työskentelytapojen riippuen asiakkaan tarpeista ja toiveista, mm. First Beat, Work of Leaders, DiSC, Resilienssi

Ota yhteyttä

Suunnitellaan ainutkertainen ja vaikuttava toteutus.

Tarja-e1543485271580

Tarja Turtio

Osoite

Sipoo, Finland

Lähetä sähköpostia

Maanantai – Perjantai: 9:00-17:00