Johdon valmennus

Johtaminen on vaativa taitolaji. Autan johtoa rakentamaan taitoa ja osaamista parempaan ihmisten johtamiseen, joka kiteytyy sosiaalisiin taitoihin, kykyyn kohdata ja olla läsnä erilaisissa tilanteissa aidosti ja rohkeasti. 

Rakennan valmennukset niin, että niissä on lisätään valmiuksia sekä ajattelu- että tunnetasolla. Koska johtaminen on aina yllättävien tilanteiden kohtaamista, siksi niitä varten pitää harjoitella.

Uskon valmennusprosesseihin, jotka ovat ajallisesti riittävän pitkällä aikajänteellä ja jotka tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä johtamistilanteiden ääreen niin yhdessä kuin erikseen. Parhaimmillaan valmennukset syventävät itsetuntemusta, joka lisäävät aina vuorovaikutuksen vaikuttavuutta.    

Uskon johtajuuden monensuuntaisuuteen ja systeemisyyteen. Johtajien tapa toimia ja käyttäytyä eri yhteyksissä rakentaa perustan yrityksen kulttuurille. Johtamisen onnistumista voi mitata henkilöstökokemuksella, työtyyväisyydellä, sairauspoissaoloilla ja sillä, miten sujuvaa yhteistyö on kaikkien välillä.   

Esimerkkejä valmennuksista

Johtoryhmät  
 • Johtoryhmien kehittäminen: perustehtävä selkiyttäminen ja toimintaperiaatteet kirkkaiksi
 • Päätöksenteko tehokkaaksi  
 • Luottamuksen ja arvostavan dialogin vahvistaminen
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen ja palautuminen
 • Työkaluna mm. Big Five, DiSC / Work of Leaders, 360-arviointi

Rohkeat kohtaamiset  – valmentavalla otteella tuloksia 

 • Fokus valmentavassa ja liiketoimintalähtöisessä johtamisessa – tehokkaasti tuloksiin tavoitteellisella ihmisten johtamisella  
 • Esimiehen ammatillisen identiteetin rakentaminen ”vastausautomaatista” kannustavaksi ja arvostavaksi toiminnan ohjaajaksi
 • Konkreettisia, positiiviseen psykologiaan perustuvia, vaikuttavia ohjaamisen tapoja arjen johtamistilanteisiin
 • Työkaluna Big Five, 360-arviointi, DiSC / Resilienssi

Luovat arvoprosessit 

 • Yhteinen tulkinta tärkeistä painopisteistä asiakkaan, sidosryhmien ja sisäisen toiminnan näkökulmista
 • Organisaatiolle aito vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuus keskusteluun – yhteistyössä tapahtuva dialogi ja merkitysten luonti
 • Innostava ja erilainen vaihtoehto näkyväksi tekemisessä on Luovuuspaja

Yhteistyömenettelyn (YT) tuki johdolle ja HR-ammattilaisille

 • Johdon ja esimiesten valmentaminen irtisanomiskeskustelujen käymiseen arvostavalla otteella ja kykyä vaikeiden tunteiden käsittelyyn

Ota yhteyttä

Suunnitellaan ainutkertainen ja vaikuttava toteutus.

Tarja-e1543485271580

Tarja Turtio

Osoite

Sipoo, Finland

Lähetä sähköpostia

Maanantai – Perjantai: 9:00-17:00