Palvelut

Vahva ja monipuolinen ammattitaito sekä kokemus eri aloilta varmistaa yrityksenne tarpeita vastaavat palvelut. Olipa kyseessä johtamisen ja työkykyisyyden kehittäminen tai erilaisten muutostilanteiden sujuvuuden varmistaminen, löydät tuloksia tuovat ratkaisut kauttani. Tekemistä ohjaavat  asiakkaan tavoitteet, joita vasten valitaan parhaiten sopivat  kehittämistoimenpiteet. Kehittämisen vaikuttavuutta seurataan kehittämisen alussa sovittavilla mittareilla.

Johdon valmennus

Uskon jaettuun johtamiseen, jossa johtamisvastuun kantaa niin johtaja kuin johdettava. Tällöin syntyy iloa, innostusta ja energiaa lisääviä kokemuksia, jotka vahvistavat motivaatiota ja sitoutumista. Valmennukset tähtäävät pienin askelin etenevään muutosmatkaan, joka saa aikaan pysyviä vaikutuksia niin johtajaan itseensä kuin siihen ympäristöön, jossa hän toimii.

Muutosten tuki

Muutokset työssä ja toimintatavoissa ovat arkipäivää. Kaikki muuttuu: toimintaympäristö, teknologia, järjestelmät ja ihmiset. Samalla toiminnan muuttaminen on vaativaa. Kehittämisprosessit antavat johdolle ja esimiehille valmiuksia suunnitella ja toteuttaa muutoksia henkilöstöä vahvasti osallistavalla ja sitouttavalla otteella.

Hyvinvointi ja palautuminen

Organisaatiossa työhyvinvointi kuuluu kaikille: johdolle, työyhteisöille ja yksilöille. Valmennukset tukevat työn imua, joka tuottaa terveellistä työntekoa ja vauhdittaa tuloksellisuutta. Työyhteisövalmennuksilla tuetaan vastuullista vaikuttamista ja rohkaistaan hyvän työilmapiirin rakentamiseen.

Testimonials